logo guitarilla.ru GUITARILLA.RU | Личный кабинет | Контакты | Доставка товара

Ludo Petransky Martin Benka


VYVIN EUROPSKEHO MALIARSTVA, SOCHARSTVA Cl architektury v prvych dvoch desatrociach nasho storocia charakterizuje ofenzivny nastup a rychle striedanie celeho radu revolucnych hnuti. Umenie po predchadzajucich pripravach vkroeilo v suzvuku s dramatickymi premenami v politickej a socialne strukture vtedajsieho sveta na n?ve cesty. Slovenska vytvarna kultura za tymto procesom citelne zaostavala. Tato nepriazniva situacia suvisela s cinitelmi spolocenskymi (najma narastajuci narod-ny utiak zo strany madarskej burzoazie) i s cinitelmi kulturnymi (napr. absolutna absencia vytvarnych skol, easopisov). Nevyhovujuca kulturnopoliticka atmosfera, de-struktivny vplyv cirkvi, ale i dalsie momenty brzdili rozvoj slovenskeho vytvarneho umenia a do znacnej miery formovali i jeho vtedaisi charakter. V tychto pomeroch hladali maliari i spisovatelia vychodisko v tvorbe, ktora sa stotoznuje so zapasom о na-rodne obrodenie a slobodu. Toto pozitivne usilie sa potom prejavuje v upevnovani crt umenia narodneho formou i obsahom, ktoreho zaklady sa u nas rodili uz v styridsia-tych rokoch devatnasteho storocia. Maliari sa na tejto ceste opieraju о ludovu kulturu. ktora ]e trvanlivou schrankou ducha slovenskeho cloveka. Ona opatruje jeho narodne citenie i organicku zrastenosf s domacim prostredim. Aj preto vrucnie vztah к vidieckej tematike.

60 РУБ

похожие

Подробнее

Francis Carco Priatel maliarov


V jedno oktobrove popoludnie roku 1910 ste si mohli vsimnuf, ze z manzardiek a z atelicrov umelcov na Montmartri, na Montparnasse a v Latinskej stvrti vychadza mnoztsvo mladych maliarov a basnikov a jedni peso, ini metrom mieria ku Grand-Palais, kde sa otvaral Jesenny salon, co pre nich bolo skutocnou udalosfou. Hoci sa Picasso stavil so spolocnosfou, ze pride za nami na obed k otcovi Frcdemu do Lapina, neuznal za dobre ukazat sa; namiesto neho prisli vsak Max Jacob s monoklom na oku a obradnejsi nez inokedv, Maurice Ravnal, Andre Salmon a napokon aj Apollinaire, ktory pri tejto prilezitosti zvolal zo svojho vzdialencho Auteuil kubistov do siene, kde vvstavovali svoje exponaty.

60 РУБ

похожие

Подробнее

Ludo Petransky Seurat a Neoimpresionizmus


V map roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresio-nistov1 а о niekofko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte. Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo к skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia.

70 РУБ

похожие

Подробнее

Н.И. Гданский Метафизика. I. Veritas. II. Nostalgie. III. Лира. IV. Слово. V. Cest La vie. VI. Factum Est.


В стихах Николая Гданского читатель черпает философско-эстетическое вдохновение.

264 РУБ

похожие

Подробнее

AT3GC-I NA SI 945GC Dual Core Atom 330 Low Energy Mini Board 17*17 AT3GC-I/NA/SI board

Ludo Petransky Seurat a neoimpresionizmus/ Сера и неоимпрессионизм


V maji roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresionistov a o niekoiko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte (olej, 1884-1886). Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo k skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia. A nielen k zrodu, ale i k nacrtnutiu jednej z tendencii, ktorou sa v nasledujucich desafrociach - v podstate az do sucasnosti - uberal maliarsky i socharsky vyvin. Celu tendenciu charakterizuje harmonizacne usilie vyplyvajuce z metodicky disciplinovanej tvorivej operacie Tudskeho ducha na hraniciach nekonecnej poezie a racionalnej geometrie. Seuratova vyzva k disciplinovanej skladbe obrazovej plochy, ktora zodpoveda vedeckej i technickej orientacii doby a Mada moznosf aktivneho zaclenenia do spolocenskej struktury, patri k najzavaznejsim odkazom prvych dobyvateTov novych umeleckych pevnin. Svedci o uprimnom hiadani zvazkov vytvarneho diela s bohatosfou Fudskej skutocnosti. Je nesporne, ze Georges Seurat i niektori dalsi majstri druhej polovice devatnasteho storocia chceli vytvorif novy zivotny styl, novu kulturu a...

114 РУБ

похожие

Подробнее

Orage sur le Tanganyika


Lorage menace sur les hauteurs du lac Tanganyika. Josephine se prepare a mettre au monde un nouvel enfant. Minerve, son mari, est tres inquiet. Il ne veut pas revivre le cauchemar de la derniere fois: lenfant etait mort et Josephine avait ete gravement blessee pendant laccouchement. Cette fois, Minerve fera tout pour la sauver. Mais quand on habite loin de tout, quand on est pauvre, et que des milices armees rodent sur les routes, la vie ne tient qua un fil… Un roman situe au coeur de lAfrique, de ses douleurs et ses espoirs...

432 РУБ

похожие

Подробнее

J.Starzynski Jan Matejko


Zwalczano Matejko z bardzo roznych pozycji spolecznych i ideologicznych. Zwalczala go arystokracja i burzuazja, a zwlaszcza konserwatysci z krakowskiej szkoly Stariczykow, za to, ze nie byl dose powolnym sluga i wyrazicielem ich wsteeznej ideologii, zwalczal go oboz demokratyczno-mieszczanski i wielu poiniejszych bojownikow postopu spolecznego za to, ze nazbyt wysoka role w historii przyznawal jednostce wladczej i nie dose jasno dostrzegal tworcza i decyduja role mas ludowych.

610 РУБ

похожие

Подробнее

Jaromir Homolka Goticka plastika na Slovensku


Maloktora krajina sa moze popySif tolkymi pokladmi gotickeho umenia na takom malom uzemi ako Slovensko. No dodnes u nas nevysla publikacia, ktora by zhodnotila rozsiahly vyskum pamiatok, umelecko-historicky spracovala a podala tak komplexny poMad na tuto stylovu epochu na uzemi Slovenska. Kniha Goticka plastika na Slovensku spracuva parcialnu temu, neprinasa suhrnne dejiny gotickej plastiky, je skor hlbsou sondou do tejto oblasti. Zameriava sa na obdobie jej vrcholneho rozmachu, neskoru gotiku, vsima si jej vztahy к umeleckym centram ovplyvnujucim domacu tvorbu, к Prahe, ale najma к Viedni a Krakovu; pokusa sa ju zaclenif do prudov stredoeuropskych a dochadza к niektorym nazorom, znacne sa rozchadzajucim s tradicnym chapanim zahranicnych autorov. Na zaklade dnesneho stavu skumania pamiatok a rozsiahleho studia mozno tvrdit, ze v slovenskej tvorbe sa uskutocnila do istej miery synteza oboch veducich centier strednej Europy, gerhaertovskej a pogerhaertovskej Viedne a Stossovho Krakova, dosahujuca umelecky vrchol v jednom zo slovenskych okruhov, v skole Majstra Pavla z Levoce, ktory v sulade so starsimi vyvinovymi tendenciami prehodnotil a pretvoril spominane vplyvy svojim dielom vysokej urovne; jeho skolsky okruh, organicky rozvinuty az po prace zrustikalizovane, zasiahol vyrazne nielen cely Spis a Saris, ale i stredoslovenske banske mesta. Narocne fotograficke spracovanie gotickej plastiky na Slovensku je poslednym umeleckym odkazom Tibora Hontyha, jedneho z tych mala vy...

322 РУБ

похожие

Подробнее

Une Saison En Enfer Les Illuminations


«Ce passant considérable». Stéphane Mallarmé«Rimbaud est un prophète de lincurable négation. Le désert de feu est son lieu». André Suarès«Le conducteur intermittent de la foudre». Julien Gracq«Le génie de Rimbaud, cette énergie, cette hâte, aura été avant tout dessayer daccomplir la réinvention de lamour avant que, terriblement vite, il ne soit toujours trop tard». Yves Bonnefoy

279 РУБ

похожие

Подробнее

Fascination


Bella, dix-sept ans, decide de quitter l’Arizona ensoleille ou elle vivait avec sa mere, pour s’installer chez son pere. Elle croit renoncer a tout ce qu’elle aime, certaine qu’elle ne s’habituera jamais ni a la pluie, ni a la petite ville de Forks, ou l’anonymat est interdit. Mais elle rencontre Edwards, lyceen de son age, d’une beaute inquietante. Quels mysteres et quels dangers cache cet etre insaisissable, aux humeurs si changeantes ? A la fois attirant et hors d’atteinte, Edward Cullen n’est pas humain. Il est plus que ca. Bella en est certaine.

819 РУБ

похожие

Подробнее

Original Remote Control for PROMETHEAN PRM-35A EST-P1 PRM-32 UST-P1 PRM-35 EST-P1C EST-P1V1 EST-P1V2 EST-P1CV1 EST-P1CV2 project

2018 New Golf Drivers shaft Tour AD IZ 5 wood R or S Flex Graphite Cooyute Free shipping

Ignacy Witz Wielcy samoucy w malarstwie


Wiek dziewietnasty, a zwlaszcza jego druga polowa, i rowniez pocza,tek wieku dwudziestego, jezeli patrzec na nie z pewnego dystansu czasu, w historii sztuki, glownie zas w historii malarstwa europejskiego, zarysowuja. obraz о nader szczegolnych konturach. Nie ulega bowiem wa.tpliwosri, iz epoka ta nie tylko zwiastuje narodziny zjawiska zupelnie nowego, ktorego nie znaja. poprzednie formacje kulturowe, ale rownoczesnie stwarza podstawy dla rozwoju sztuki przyszlej cywilizacji, ktorej zarysow, nawet jeszcze dzis, nie mozna sobie wyobrazic.

50 РУБ

похожие

Подробнее

Cooyute Golf Clubs shaft Tour AD IZ-6 wood driver Graphite Regular or Stiff Free shipping

Rzym: Ludzie Odrodzenia


Naklad Ksiegarni H.Altenberga, Lwow, 1911. Издательский переплет, состояние хорошее. Переплет: твердый, формат: увеличенный. Pagorki albanskie sa najdalej ku morzu wysunieta grupa gor Sabinskich, ktorych lancuch panuje nad Rzymem i Kampania. Stojac na jednem z tych wzgorz, czy to w Castel Gandolfo, czy na balkonie willi Aldobrandini we Frascati, ma sie, przepyszny widok na Kampanie, i obejmuje wzrokiem ow najbardziej moze zajmujacy w Europie plac boju, na ktorym rozne ludy krwawe walki staczaly, rozmaite cywilizacye sie, ze soba spieraly i wrogie sobie religie wywieszaly sztandary zwycieskie. W dali wstega blyszczacego w sloncu morza, przed nami sciele sie, plaszczyzna, a w posrod niej owa Roma, о ktorej powiedziano kilka slow przepieknych. Издание не подлежит вывозу за пределы Российской Федерации.

8000 РУБ

похожие

Подробнее

Фэнси Fancy. Na Hey Kiss Him Goodbye

Ингалятор Omron CompAir NE-C20 NE-C802-RU

Ингалятор Omron NE-C24 NE-C801S-RU

Ингалятор Omron NE-C24 Kids NE-C801S-KDRU

Histoire de la Revolution du 18 Mars


Librairie Internationale A.Lacroix, Verboeckhoven et Cie, Париж, 1871 год. Сохранность удовлетворительная. Владельческий переплет с золотым тиснением, нетронутый обрез, потертости по краям обложки. На титульном листе присутствует владельческая надпись чернилами, на страницах книги владельческие подчеркивания и надписи карандашом и чернилами, временные пятна. Надрывы по краям листов, переплет отходит от книжного блока. Lhistoire de faits tels que ceux qui se sont produits a Paris, du 18 mars au 28 mai 1871, est une oeuvre complexe, et dont tous les elements ne peuvent etre reunis que lorsque les evenements sont echus depuis un temps deja assez long. Lhistoire dun mouvement quelconque ne peut etre complete, en effet, que lorsquil est possible de presenter ses origines, dindiquer tous ses incidents, toutes ses phases, enfin, de dire sesresultats, ses suites.

5000 РУБ

похожие

Подробнее

Un Matin Pour La Vie


Un dimanche matin comme les autres, Nicole est tirée de son sommeil par le téléphone, fait étrange, si tôt un dimanche. Son amie lui apprend la fin du monde : un missile est lancé vers Paris. San Francisco et Léningrad sont déjà effacés de la carte. Il ne lui reste plus qu’une heure à vivre. Que fait-on dans ces cas-là ? À qui pense-t-on ? En plus du merveilleux « Musiques de scènes » sont rassemblées ici cinq nouvelles inédites : « Un matin pour la vie », « Histoire d’août », « Rupture », « Macho », « Menu ».

560 РУБ

похожие

Подробнее

Disparition a Saint-Malo: Niveau A1 (+ CD)


Premier jour de vacances a Saint-Malo: Antje visite la ville et promene le chien Leo. Elle regarde les joueurs de boules, les pecheurs. Tout a coup, Leo saute sur un bateau, Antje saute a son tour. Le bateau sort du port. Puis... plus rien! Ses amis lappellent sur son portable, mais Antje ne repond pas, ne peut pas repondre. La gendarmerie maritime part a sa recherche... Que sest-il passe? Est-ce quAntje va retrouver ses amis?

371 РУБ

похожие

Подробнее

Frantisek Dvorak Henri Matisse: Kresby


Neni intimnim malirem, i kdyz se zabyva intimitou zivota a prirody, je hedonikem smyslovych pozitku a pritom se podrizuje zakonum a zakony sam urcuje. Je prave tak subjektivni, jako prirozene tvorivy. Zevseobecnuje malbu na pouhy princip, jenz ma vsak bohatou udernost plne pravdy. A prave zivot, ktery postihuje, omlouva svobodu jeho dila. Je umelcem, ktery pomahal tvorit moderni podobu francouzskeho malirstvi, sam skromny a naplneny stestim z pouheho pohledu na modre nebe a rudy kvet v dlani.

200 РУБ

похожие

Подробнее

M.L. Bernhard Olimpia


Malownicza żyzna dolina, орошаемая dwoma rzekami Алфеем i Кладеем, otacza Olimpii - sanktuarium ojca bogów, Zeusa. W starożytności z najbardziej odległych zakątków ówczesnego świata śródziemnomorskiego tu przybywali grecy, które brały udział w konkursach, устраивавшихся co cztery lata na cześć Zeusa. W ciągu wielu wieków istnienia sanktuarium wszystkie эллинские państwa, które znajdowały się na terenie właściwie Grecji, na wyspach, na wschodnim wybrzeżu morza Egejskiego i w Wielkiej Grecji, wznosili tu pomniki chwały bogów i ich miast, godnymi przedstawicielami których byli zwycięzcy gier, уносившие ze sobą stąd, oprócz laurów, nieśmiertelną sławę олимпиоников. Sanktuarium, zwane również Альтисом, stało się prawdziwą skarbnicą zabytków sztuki, swego rodzaju muzeum. Greckie pielgrzymów, przybyłych do Olimpii, mogli podziwiać wspaniałą architekturą świątyń, bogato zdobionych rzeźbą i malarstwem. Las portretowych posągów zwycięzców, wykonanych najwybitniejszych greckich rzeźbiarzy, wypełniał każdą wolną piędź sanktuarium. Od tych posągów, z wyjątkiem baz z napisami, pozostały wspomnienia i opisy w źródłach literackich i kopie wykonane w okresie rzymskim. Ruiny, wykopywane w XIX wieku, zachowały swoją wielkość, dzięki monumentalnym bloków, нагроможденным tam, gdzie znajdowała się świątynia Zeusa, i царяще...

120 РУБ

похожие

Подробнее

Free shipping NEW VI-J41-IZ MODULE

Lancome La Vie Est Belle En Rose Туалетная вода


La vie est belle. В переводе с французского — «Жизнь прекрасна». Это философия неподдельной любви к жизни, провозглашающая красоту бытия, — единую для всех. La vie est belle en rose — продолжение знаменитой саги La vie est belle — воплощение чистого счастья и неподдельной радости жизни от Lancôme. Философия новой свежести в аромате La vie est belle en rose с цветочными нотами сердца: культовые ирисовый и древесный фон в основе аромата La vie est belle теперь звучат легче, а свежий цветочный букет делает композицию истинным совершенством. Выразительные ноты бергамота и красных фруктов пленяют сердце с первых секунд, а аккорды розы и пиона наполняют аромат силой, перед которой невозможно устоять.

9200 РУБ

Lancome lancome-la-vie-est-belle-en-rose-туалетная-вода-la-vie-est-belle-en-rose-туалетная-вода похожие

Подробнее

Lancome La Vie Est Belle Florale Туалетная вода


Новый La Vie Est Belle Florale – изысканный цветочный аромат, свежий, яркий и искрящийся. В сердце Florale - цветочные ноты из драгоценных натуральных компонентов: абсолю османтуса, индийского жасмина, мимозы и конкрет ириса бледного приобретают особую притягательность на фоне утонченных фруктовых оттенков.

9550 РУБ

Lancome lancome-la-vie-est-belle-florale-туалетная-вода-la-vie-est-belle-florale-туалетная-вода похожие

Подробнее

Lancome La Vie Est Belle Florale Туалетная вода


Новый La Vie Est Belle Florale – изысканный цветочный аромат, свежий, яркий и искрящийся. В сердце Florale - цветочные ноты из драгоценных натуральных компонентов: абсолю османтуса, индийского жасмина, мимозы и конкрет ириса бледного приобретают особую притягательность на фоне утонченных фруктовых оттенков.

6680 РУБ

Lancome lancome-la-vie-est-belle-florale-туалетная-вода-la-vie-est-belle-florale-туалетная-вода похожие

Подробнее

KENZO LE MONDE EST BEAU Туалетная вода


Le Monde Est Beau - мир прекрасен, ослепительная композиция, названная любимой фразой Kenzo! Аромат счастья и наслаждения жизнью. Идеальный аромат для предпочитающих сияющие верхние ноты - Черная смородина, Мандарин, Базилик; искрящиеся ноты сердца - Цветок вишневого дерева, Магнолия, Жасмин; роскошный шлейф - Кедр, Бобы Тонка.

4890 РУБ

KENZO kenzo-le-monde-est-beau-туалетная-вода-le-monde-est-beau-туалетная-вода похожие

Подробнее

Ne-Yo Ne-Yo. Good Man

Бейсболка New Era 260 Ne Square Patch Ne, цвет: красный. 11874973-HRD. Размер универсальный


Бейсболка 260 Ne Square Patch.

999 РУБ

New Era похожие

Подробнее

Бейсболка New Era 260 Ne Square Patch Ne, цвет: синий. 11874974-DKR. Размер универсальный


Бейсболка 260 Ne Square Patch.

999 РУБ

New Era похожие

Подробнее

Комментарии